Нормативно-правові документи

Конституція України.
Конвенція «Про права дитини». – 1991.
Закон України «Про освіту». -1991.
Закон України «Про дошкільну освіту». – 2001.
Національна доктрина розвитку освіти. -2002.
Закон України «Про охорону дитинства». -2001.
Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).
Закон України «Про засади мовної політики ». – 2013.
Методичне забезпечення дошкільного підрозділу:
Програма виховання і навчання дітей «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років  (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція 2015 року
Програма для дітей старшого дошкільного  віку « Граючись вчимося,Англійська мова» (Гунько С., Гусак Л…)
Програма з фізичного виховання дітей раннього  та дошкільного віку « Казкова фізкультура» ( Єфіменко М.М.)
Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку
« Радість творчості» (Борщ  Р.М., Самойлик Д.В.)
Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»,
Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
Наказ МОНУ« Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та різних форм власності» №446 від 20.04.2015р.
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
«Базовий компонент дошкільної освіти».(Нова редакція.)  - 2012.
«Коментар до Базового компонента дошкільної освіти». -2003.
«Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України   від  01.10.2002 
№ 31/9-434.
«Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах ». Інструктивно-методичний рекомендації МОН молодь спорту України  від  21.05.2012 
№ 1/9-388.
«Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України  від  17.08.2005  № 1/9-431.
«Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України  від  02.08.2005  № 458.
«Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України  від  27.08.2004  № 1/9-438.
«Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України  від 18.12.2000  № 1/9-510.
«Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України    від  17.03.2006 № 1/9/153. 
памятка для педагогів і батьків Дитина і суспільні колізії.doc (40960)