Атестація   

Нормативно-правова база

     Закони України:

•«Про освіту» (пункт 5 стаття 15);

•«Про дошкільну освіту» (пункт 3 стаття 21);

•«Про загальну середню освіту» (пункт 3 стаття  40)

•«Про позашкільну освіту» (абзац 1 пункт 5 стаття 10);

    наказ Міністерства освіти і науки України

    від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку

    державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618.