Атестаційна комісія

Липкуватівський навчально-виховний комплекс

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)

Нововодолазької районної ради Харківської області

 

Наказ

15.09.2017                                                                                                       №317

 

Про створення атестаційної комісії  І рівня

для проведення атестації педагогічних кадрів

 

На виконання Закону України "Про освіту", Типового положення про ате-стацію педагогічних працівників , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 року №930, Зареєстрованого в Міністерстві юсти-ції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, на виконання п.2.6. та п.2.8. розділу II . Про порядок створення та повноваження атестаційної комісії І рів-ня, за погодженням з ПК , з метою стимулювання цілеспрямованого безпе-рервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних праців-ників, росту їх професійної майстерності

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію І рівня при Липкуватівському навчально-виховному комплексі (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області у складі;

Гамівка Людмила Вікторівна - директор НВК, голова комісії;

Матюшенко Максим Михайлович - заступник директора з навчально-виховної роботи , заступник голови ;

Карбань Варвара Михайлівна - керівник шкільного методичного об’єднання;

Гаврютіна Ірина Василівна - голова профспілкового комітету ;

Орда Людмила Олександрівна  - заступник директора  з виховної роботи;

Оклей Неллі Олексіївна – учитель хімії та біології;

Бирька Ольга Михайлівна – заступник директора з навчально-виховної роботи.

2 . Дні засідання комісії 1-й і 3-й понеділок  кожного місяця о 15 год.

3. Заступнику голови атестаційної комісії  Матюшенко М.М.:

3.1. Подати характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період.                                                                                                                   

                                                                                                        До 01.03.2018

3.2 Ознайомити педагогічних працівників з характеристикою під підпис.                 

                                                                                                          До 10.03.2018

 

4.Засідання атестаційної комісії провести    31.03.2018.

5 . Контроль за виконанням наказу залишити за собою .

                      

Директор НВК                                   Л.В.Гамівка