Заходи щодо організованого початку навчального року

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

1

Укомплектувати педагогічними кадрами

До 31.08.

Директор

2

Скласти тарифікацію вчителів на 2017-2018 н. р

До 31.08.

Директор

3

Організувати медичний огляд учнів

Згідно графіка

Класні керівники, класоводи

4

Уточнити контингент учнів. Скласти мережу. Узгодити її з районним відділом освіти

До 05.09.

ЗДНВР

5

Провести серпневу педраду; інструктивну нараду з питань ведення шкільної документації, організованого початку навчального року

До 01.09.

Директор

6

Затвердити, погодити:

• нормативні документи роботи  на навчальний рік: навчальні плани, річний план роботи , режим роботи , розклад занять;

• план роботи шкільної бібліотеки

• календарне та тематичне планування за предметами на семестри;

• плани роботи факультативів, гуртків;

• плани виховної роботи класних керівників на семестри;

 

До 01.09.

 

 

 

 

 

До 05.09.

Директор, заступники директора

7

Оформити класні журнали, журнали індивідуального навчання, гуртків

До 05.09.

ЗДНВР

8

Укомплектувати списки гуртків,спеціальних,підготов-чих медичних груп з фізичної культури

До 05.09.

ЗДНВР

9

Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та закладу в цілому до нового навчального року.

Оформити акти та іншу документацію про готовність , майстерень, спортивних залів, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року.

До 10.08.

Директор, заступники

10

Провести заходи з охорони праці на початок навчального року (у т. ч. інструктажі з працівниками )

До 31.08.

ЗДНВР

11

Провести заходи з безпеки життєдіяльності на початок навчального року (у т. ч. інструктажі з учнями)

До 08.09.

ЗДНВР

12

Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними програмами.

До 05.09.

Бібліотекар

13

Затвердити графіки чергування вчителів, учнів, сторожів на семестри, довести під розпис посадові інструкції, пам'ятки

До 01.09.

Заступники

14

Провести роботу з учнями, батьками з метою організації гарячого харчування учнів 1-11 класів. Затвердити режим харчування та обслуговування в їдальні. Організувати пільгове харчування .

До 02.09.

ЗДВР

15

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей,  що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, кризових  сімей

До 10.09.

ЗДВР

16

Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів

До 10.09.

Педагог-організа-тор

17

Провести засідання ради закладу

До 31.08.

Директор

18

Затвердити графік проведення предметних тижнів.

До 02.10.

ЗДНВР

19

Організувати підготовку учнів в І та ІІ етапах шкільних та районних олімпіад

До 02.10.

ЗДНВР

20

Скласти плани роботи класних керівників на осінні, зимові та весняні канікули

Жовтень, грудень, березень

ЗДВР

21

Проводити рейд «Урок»

Згідно плану

ЗДВР

22

Забезпечити виконання, конституційних прав дітей на освіту:

• забезпечити відкриття 1-го класу

•забезпечити  відкриття 10-го класу • організувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх випускників

 

 

До 01.09.

 

До 01.09.

 

Протягом року

Директор

23

Забезпечити соціальний захист учнів

Протягом  року

ЗДВР