Робота з обдарованими учнями

 

Додаток 2

до наказу відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації

Графік проведення
ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
із навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році

 

з/п

Предмет

Дата

ПІБ

методиста

Місце проведення

1.        

Трудове навчання

03.11.2018

Волох Т.М.

Ватутінський ліцей

2.        

Українська мова та література

04.11.2018

Волох Т.М.

Ватутінський ліцей

3.        

Екологія

10.11.2018

Волох Т.М..

Ватутінський ліцей

4.        

Математика

11.11.2018

Гузь Г.О..

Просянський ліцей

5.        

Географія

17.11.2018

Волох Т.М.

Ватутінський ліцей

6.        

Фізика

18.11.2018

Гузь Г.О.

Просянський ліцей

7.        

Історія

24.11.2018

Волох Т.М.

Ватутінський ліцей

8.        

Російська мова та література

25.11.2018

Гузь Г.О.

Просянський ліцей

9.        

Хімія

01.12.2018

Гузь Г.О.

Просянський ліцей

10.   

Англійська  мова

02.12.2018

Волох Т.М.

Ватутінський ліцей

11.   

Біологія

08.12.2018

Гузь Г.О.

Просянський ліцей

12.   

Інформатика

09.12.2018

Волох Т.М.

Ватутінський ліцей

13.   

Економіка

15.12.2018

Гузь Г.О.

Просянский ліцей

14.   

Астрономія

16.12.2018

Гузь Г.О..

Просянский  ліцей

15.   

Правознавство

22.12.2018

Гузь Г.О.

Просянский ліцей

16.   

Інформаційні технології

23.12.2018

Волох Т.М.

Ватутінський ліцей

Схема роботи Липкуватівського НВК з обдарованими дітьми

Виявлення здібностей та обдарувань учнів:

  • використання різних методик, тестування;
  • проведення тестування та визначення інтелектуального потенціалу дитини;
  • діагностування та визначення інтересів особистості та її здібностей;
  • створення банку даних «Обдарована дитина»

Організація системної роботи:

· введення додаткових предметів, спецкурсів;

· факультативні заняття;

· організація роботи гуртків;

· участь в олімпіадах, конкурсах, предметних тижнях;

· робота в мережі Інтернет.

Добір та розстановка кадрів:

· моніторинг діяльності вчителів;

· співпраця з науковцями щодо організації науково-методичного супроводу роботи педагога з обдарованими дітьми;

· науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми;

· видавнича діяльність.

Система заохочень, стимулювання відповідно до досягнутих результатів:

  • нагородження переможців олімпіад, конкурсів, фестивалів.

Управлінська підтримка творчих груп, формування творчої бази:

 

  • випуск інформаційних бюлетенів;
  • всебічне сприяння роботі творчих груп та шкільних методичних об'єднань.

СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ

Інтелектуальна сфера

Обдарована дитина вирізняється гарною пам'яттю. мисленням, допитливістю, добре розв'язує різні задачі, зв'язно викладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.

 Сфера академічних досягнень

Це успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів.

Творчість

Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.

Спілкування

Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.

Сфера художньої діяльності

Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику.

Рухова сфера

Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.

Алгоритм роботи з обдарованими дітьми


1. Виявлення здібностей та обдарувань учнів:
використання методик "Оперативна пам'ять", "Пам'ять на образи", "Кількісні відношення", "Таблиці Равена"діагностика щодо вивчення інтересів, спрямованості особистості, створення банку даних "Обдарована дитина".


2. Мотиваційна робота з обдарованими учнями щодо орієнтації їх на досягнення високих результатів діяльності


3. Організація системної роботи:
ступенева профілізація навчання;
введення додаткових предметів, спецкурсів, курсів за вибором;
широка мережа факультативних занять;
діяльність осередку наукового товариства учнів МАН;
робота гуртків;
співпраця з науковцями;
самоосвітня діяльність учнів;
робота у мережі Інтернет;
змістовна позанавчальна робота;
співпраця з позашкільними установами.

4. Добір та розстановка кадрів, розподіл між ними прав та обов'язків з
урахуванням їх особистісних якостей та можливостей, психологічної
сумісності, цілей особистого розвитку:
конкурсний відбір кадрів;
психологічне діагностування та анкетування;
моніторинг діяльності вчителя;
залучення працівників наукових установ, центрів, викладачів вузів;
науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми;
розробка та впровадження авторських програм;
видавнича діяльність.

5. Формування відносин співробітництва, партнерства у системі
"вчитель - учень ":
психолого-педагогічні семінари, тренінги;
зворотне анкетування;
проблемні семінари, круглі столи;
створення "ситуації успіху".

6. Самореалізація творчої особистості:
предметні, заочні олімпіади різних етапів, інтернет-олімпіади;
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів-членів НТУ МАН;
обласні та всеукраїнські турніри, конкурси; фестивалі художньої творчості;
інтелектуальні ігри;
творчі звіти, науково-практичні конференції;
учнівське самоврядування;
визначення рейтингу гімназиста.

7. Розробка та вдосконалення системи заохочень, стимулювання у
відповідності з досягнутими результатами:
визначення критеріїв використання системи заохочень;
преміювання переможців та призерів олімпіад, конкурсів, фестивалів тощо.

8. Управлінська підтримка творчих груп, формування єдиного творчого
поля:
створення умов для видавничої діяльності вчителів та учнів;
усебічне сприяння роботі творчих груп та об'єднань;
система морального та матеріального стимулювання педагогічних працівників.

9. Очікувана мета:
гімназист-випускник – це сформована особистість із:
глибокими та міцними знаннями;
максимально розвинутими творчими та інтелектуальними здібностями;
усебічним загальнокультурним розвитком;
гуманістичним світоглядом;
активними життєвими компетенціями;
конкурентноздатністю;
володінням двома (трьома) іноземними мовами;
вмінням співпрацювати в колективі;
високою культурою, добрі естетичні смаки;
прагнення до постійного вдосконалення здоров'я у всіх його проявах: духовному, соціальному, психічному, фізичному.